MAGYAR VÁLTOZAT

C01.CHESTIONAR PREFERINŢE CALIFICARE ALE ŞOMERILOR INDEMNIZAŢI

A. Răspundeţi la întrebările de mai jos:

Număr dosar: Punct de lucru An dosar:
Numele: Prenumele:
Telefon: E-mail:
Grupa de vârstă
Studii:
Scoala generala
Scoala profesionala
Liceu
Scoala postliceala
Facultate

B. Dacã vi s-ar oferi posibilitatea de a participa gratuit la un curs de formare profesională, ce meserie aţi alege?
(alegeţi dintre meseriile/ocupaţiile enumerate în clasificarea de mai jos!)

Se va bifa OBLIGATORIU un număr TOTAL de 3 (TREI) optiuni !
Nu NICIUNA, nu UNA, DOUA, PATRU sau mai multe !!!

1.Domeniul agricol, zootehnie, montan?

Lucrător în creşterea animalelor

Da Nu

Lucrător în cultura plantelor

Da Nu

2.Industria alimentară?

Brutar

Da Nu

Preparator produse lactate

Da Nu

3.Construcţii?

Zidar-Pietrar/Tencuitor

Da Nu

Lucrător în structuri pt. construcţii

Da Nu

Fierar-Betonist/Montator prefabricate

Da Nu

Instalator instalaţii tehnico-sanitare

Da Nu

Montator gips-carton

Da Nu

4.Comerţ şi servicii?

Lucrător în comerţ

Da Nu

Mecanic auto

Da Nu

Agent de curatenie cladiri si mijloace

Da Nu

Coafor

Da Nu

Manichiurist-Pedichiurist

Da Nu

Agent securitate

Da Nu

5.Turism, hoteluri şi restaurante?

Bucătar

Da Nu

Barman

Da Nu

Ospătar

Da Nu

Administrator pensiune turistica

Da Nu

6.Silvicultură, exploatarea şi prelucrarea lemnului?

Tâmplar universal

Da Nu

7.Activităţi de asistenţă socială?

Îngrijitoare copii

Da Nu

Îngrijitoare batrani la domiciliu

Da Nu

Infirmieră

Da Nu

8.Dezvoltare competenţe comune?

Limba engleză

Da Nu

Limba germană

Da Nu

Competente antreprenoriale

Da Nu

Contabil

Da Nu

9.Alt curs?

Introduceţi titlul cursului:

Ştiţi ce înseamnă certificarea competenţelor dobândite pe alte căi decât cele formale ? Da Nu

Informaţii suplimentare (eventual scrisoare de intenţie):